Позиция на Партия на Зелените във връзка със ЗЕЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Позиция на Партия на Зелените във връзка със ЗЕЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

0

От днес, четвъртък, 21.10.2021 г., служебното правителство въвежда „зелен сертификат” като без него се забранява посещаването на редица
обществени места. Тези заведения, които не се съобразят, ще бъдат затворени. Аргумент за това са: „четвъртата вълна” на Ковид и само 20-25 % ваксинирани у нас.
За „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” въвеждането на задължителен „зелен сертификат“ е чиста проба принуда за ваксиниране!

Това не е разяснителна кампания за осъзнато доброволно ваксиниране, а насилствено наложена принуда! Ще си спестим силни фрази като държавен медицински фашизъм”, но заедно с това, тази мярка много ни напомня за звездите върху дрехите на евреите, за да се различават от останалите. Нашите аргументи:
За „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” „Зеленият сертификат” противоречи на Конституцията на Р. България – Чл. 6. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Чл. 29. (2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие; на всички
междунарадни конвенции за правата и свободите на гражданите и дори е състав на престъплание съгласно Наказателния Кодекс – чл. 143: Който принуди другиго да извърши, да пропусне или да претърпи нещо, противно на волята му, като употреби за това сила, заплашване или злоупотреби с властта си, се наказва с лишаване от свобода до шест години.
За „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” 20 – 25 % ваксинирани означава, че 75 –80% от гражданите на нашата държава са ПРОТИВ този масов медицински и обществен експеримент, наречен „Ковид пандемия”! Означава, че 75 – 80 % от българите не желаят течностите,  наложени от СЗО, без да е минал необходимия времеви доказателствен период. И да не забравяме, че 75 – 80 % от населението са КВАЛИФИЦИРАНО НОЗИНСТВО!!!

То може ли да бъде лишавано от права за сметка на малцинството, след като теоретично би могло да промени или да приеме нова Конституция ?
„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” не е убедена в достоверността на данните за заболяемостта.

Възприетата методика и процедури за откриване и лекуване на заболелите и опряната на тях статистика и инфрмационна база, не само не позволява прогнозироне на епидемиологичната обстановка, но наред с много по-високото заплащане на „Ковид”-пътеките, създава възможност за спекулиране с данни и обявяване наново на извънредни мерки, по желание на управляващите.
В тази връзка, едни сметки за училите аритметика в началния курс на бразованието: „Грипна епидемия се обявява в случаите, когато
заболяемостта от грип и ОРЗ в национален мащаб достигне 200 заболели на 10 000 души население”. Или 1 болен на 50 човека. .
„За да се обяви национална грипна епидемия, ще трябва да бъдат достигнати епидемични стойности от 250 – 280 болни на 10 000 души население и поне 90% от областите в страната да са обявили епидемия, разясни пред „Дневник“ националният епидемиолог д-р Ангел
Кунчев”.
Вчера, 19.10.2021г. –– заболели 753 на 100 000, Или 1 болен на 133 човека. Дори при 1 000 заболели на ден сметката е 1 заболял на
100 човека. Въпросът е кое е по-страшното – грипните епидемии, с която бяхме си свикнали или пандемията с два-три пъти по-малка заболеваемост???

„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” е против наименованието „зелен сертификат”.
Наречете го „Медицински….”; „Ковид сертификат”, но не и зелен. Първо, въпросът ни е защо цапате „зеленото”, образ на чистата и благодатна природа с принудата и разделянето на хората на такива с права и такива без права.?????? И второ „ЗЕЛЕНИТЕ” никога не могат да се съгласят с актове на насилие, принуда и лишаване на хората от гражданските им права.
И последен въпрос – Ще можем ли да влизаме в училищата да гласуваме без „зелен сертификат”?
Затова, „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” призовава служебното правителство незабавно да отмени Заповедта за въвеждане на ”зелен сертификат”. В противен случай, ще се наложи да се убедим в правотата на битуващата теза, че „толкова много искате да сте в синергия с „началниците” от зад океана и Брюксел, за което сте готови да пожертвате правата и свободата на избор на българските граждани”

София, 20.10.2021 г. № 35 – ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ