Опазване на природата

Home / Опазване на природата

Опазване на природата

ЗАДАЧА № 1, защото няма ли вода, въздух, храна и топлина – няма за всички хора!;

–         ДА ОПАЗИМ И СЪХРАНИМ ЗА ПОКОЛЕНИЯТА БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА – величиствени гори, чистия въздух и води, плодородната земя, флората и фауната.

–         ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ Е СРЕЩУ безразборното презастрояване на морския бряг и планините, срещу заграбването на зелени площи, градинки и детски площадки в градовете и селата;

–         АКО НЯМА ПРИРОДА – НЯМА ЖИВОТ, НЯМА ЧОВЕК И ЧОВЕШКО ОБЩЕСТВО!

–         ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА – природосъобразени индустрия, селско стопанство, енергетика, туризъм , урбанизъм и инфраструктура, ползващи, но и възпроизвеждащи, възстановяващи природата;

–         КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ – обществено политическата и икономическа система трябва да осигури и гарантира на всеки човек   достоен, нормално материално и духовно задоволен, здравословен начин на живот;

–         27 ГОДИНИ СТИГАТ !

–         ДА НЕ ЧАКАМЕ 45  –  27 ГОДИНИ СТИГАТ !

–         27 ГОДИНИ ВСЕ ЕДНИ И СЪЩИ – ВРЕМЕ Е ДА ГИ ИЗМЕТЕМ!

–         НЕ НАДГРАЖДАНЕ или РЕФОРМИ – какво да надграждаме ?

Ø  Погазените национален суверенитет, независимост и достойнство;

Ø  Геноцида над българския народ и държава;

Ø  Разграбването на националните богатства и разрухата на икономиката;

Ø  Изсечените гори, замърсените води, въздух и почви, безразборното презастрояване и заграбване на зелени площи, градинки и детски площадки;

Ø  Сливането на организираната престъпност с властта;

Ø  Превръщането на корупцията в негласна норма на поведение на публичната и политическата власт;

Ø  Беззаконието и безнаказаността;

Ø  Баснословно забогатяване на единици и масово обедняване, огромна мигрантска вълна и мизерно съществуване на по-голямата част от останалите тук българските граждани.

Ø  Беззащитността на обикновения човек срещу посегателствата върху личната му сигурност и имущество и нарушителите на обществения ред.