Стани доброволец

Home / Стани доброволец

Присъединете се към нашата кауза

 

За да впишете себе си в списъците със симпатизанти на Партия на Зелените, моля да попълните следната форма.

Заявление от

  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ

  Желая да бъда приет/а за редовен член на Партия на ЗЕЛЕНИТЕ.
  Задължавам се да спазвам Устава на партията, с който съм запознат.
  Приемам нейната Програма и ще съдействам за реализацията й.

  Партията на зелените е българска зелена политическа партия.

  Адрес: гр. София 1618 ул. “Брезов рид” № 7 тел.: +359 898 711 214